Convocatòria Assamblea 16.11.17 – 19’30h

Benvolguts pares i mares,

Per indicació de la presidenta, us convoco a l’assemblea anual ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Maristes La Immaculada, que tindrà lloc el proper dia 16 de novembre a les 19.30h a la sala de conferències, en primera i única convocatòria, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (30/11/2016).

2. Informe del curs 2016-2017.

3. Nous projectes per al curs 2017-2018.

4. Aprovació dels comptes del curs 2016-2017 i pressupost del curs 2017-2018.

5. Precs i preguntes.

 

Podreu trobar la documentació relativa als assumptes a tractar a l’assemblea al web de l’AMPA.

 

La secretària,

Carmen Torrededía

Barcelona, 27 d’octubre de 2017

Convocatòria de l’Assamblea en pdf

Us convoquem a l’assemblea anual ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Maristes La Immaculada