Assemblea anual ordinària, dia 29 de novembre a les 19.30h

Benvolguts pares i mares,

Per indicació de la presidenta, us convoco a l’assemblea anual ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Maristes La Immaculada, que tindrà lloc el proper dia 29 de novembre a les 19.30h a la sala de conferències, en primera i única convocatòria, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (16/11/2017).
2. Renovació de càrrecs.
3. Informe del curs 2017-2018.
4. Nous projectes per al curs 2018-2019.
5. Aprovació dels comptes del curs 2017-2018 i pressupost del curs 2018-2019.
6. Precs i preguntes.
Podreu trobar la documentació relativa als assumptes a tractar a l’assemblea al web de l’AMPA (Documents> Tresoreria)

La secretària
Ingrid Obradors

L’assemblea anual ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Maristes La Immaculada tindrà lloc el proper dia 29 de novembre a les 19.30h a la sala de conferències