Resum de l’Assamblea anual de l’AMPA (7/11/19)

Barcelona, 11 de novembre de 2019

El passat 7 de novembre vam celebrar l’Assemblea anual de l’AMPA a la sala d’actes de l’escola. Van assistir-hi alguns pares i mares de l’escola, entre ells alguns delegats, i la directora del col·legi.

L’ordre del dia incloïa la lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior i la presentació dels nous membres de la junta. De moment, només hi ha 11 membres a la junta i queda una vacant. Es fa una crida a totes les famílies a integrar-se a l’AMPA, ja sigui a la junta i/o en qualsevol de les seves comissions.

Respecte les comissions, es manté el mateix format que l’any passat. Es va fer un repàs de les activitats realitzades al llarg del curs per cadascuna, així com dels objectius futurs

 • Comissió de Delegats
  S’han realitzat reunions periòdiques amb l’AMPA (la darrera va ser a finals d’octubre d’enguany) per traslladar preocupacions de les famílies de cada curs, que després es tracten amb direcció.
 • Comissió de Comunicació
  Durant aquest curs es treballarà per introduir canvis en els canals de comunicació amb l’escola i les famílies per tal de millorar el contacte. Hi ha planificada la millora de la pàgina web.
 • Comissió de Dinamització
  Vam organitzar amb èxit la recollida de roba i joguines en campanya de Nadal, la festa solidària, el peregrinatge a Montserrat, les graduacions de fi d’etapa i la festa de fi de curs. Aquest any mantenim els mateixos objectius.
 • Comissió de Formació
  Aquesta comissió s’ha repensat de cara al curs vinent i es proposa treballar conjuntament amb els responsables de formació de l’escola, per tal d’unificar programa i fer-lo més interessant i accessible.
 • Comissió de Nutrició i Salut
  Durant el curs passat ens vam centrar en el menú escolar, i es van introduir canvis molt positius, amb aposta per productes de proximitat i promoció de formes de cocció més saludables, reduint aliments no desitjables. Es seguirà treballant en aquesta línia, i a més es valoraran altres àrees com la formació en temes de salut als alumnes.
 • Comissió de Reciclatge de llibres i roba esportiva
  Es vol posar en funcionament una plataforma online d’intercanvi de roba i llibres per a les famílies de l’escola. Aquesta plataforma serà lliure però supervisada per la comissió per garantir-ne el bon funcionament.

Altres activitats desenvolupades per l’AMPA: Beques Champagnat, participació en el Consell Escolar, suport a l’acollida matinal, suport a activitats extraescolars i a associacions. En aquest punt es comunica la pròxima adhesió de l’AMPA a l’associació CorEixample, amb idea de participar en alguna de les activitats veïnals que organitzen, com la rua de Carnaval i la Fira Modernista de l’Eixample.

Seguint amb l’ordre del dia, es van presentar els comptes del curs passat que foren aprovats, i el pressupost del nou any.

Per últim, en l’apartat de precs i preguntes, van sorgir diverses qüestions:

 • Formació als alumnes en educació sexual. La directora va informar que aquest tema està inclòs en el plà d’acció tutorial (PAT) i que experts de la fundació de les escoles maristes estan elaborant un programa longitudinal de P3 a Batxillerat, per a començar a aplicar en els propers cursos.
 • Els professionals del CAP Roger de Flor ofereixen una sessió sobre anticoncepció a 2on d’ESO, però es considera insuficient, i es treballarà més en aquesta línia.
 • Formació als alumnes en ús d’internet i xarxes socials. La directora explica que es va dur a terme una xerrada amb un advocat penalista expert en conseqüències del mal ús d’internet per part dels menors, i que va generar molt d’interès entre les famílies de l’escola. També comptem amb el suport dels mossos d’esquadra que realitzen xerrades a alguns cursos sobre aquest tema i d’altres com la violència de gènere.
 • Van sorgir diverses propostes sobre com millorar la comunicació amb les famílies, doncs es detecten dificultats i baixa participació en l’AMPA i les comissions. Es va informar que aviat serà possible el contacte a través de la plataforma Alexia. Un dels punts on major dificultat de vinculació es detecta és als cursos d’ESO. En aquests cursos no hi ha delegats. Sorgeixen diferents propostes de millora: triar alumnes com a delegats i que participin directament a les assemblees de l’AMPA, potenciar delegats que tinguin fills a diferents etapes, fer formació en temes d’interès per als adolescents amb alt poder de convocatòria, entre d’altres. Finalment es queda a l’espera de nomenar delegats de l’ESO per poder seguir treballant.
 • Per últim, es va tractar la preocupació d’algunes famílies sobre la seguretat dels cinturons en els autocars escolars, i queda pendent de revisió.

Des de l’AMPA agraïm als assistents la vostra presència i animem de nou a la resta de famílies de l’escola a implicar-se en l’associació

Moltes gràcies,

Cristina Domènech i Abella
Secretaria de l’AMPA

Des de l’AMPA agraïm als assistents la vostra presència i animem de nou a la resta de famílies de l’escola a implicar-se en l’associació