Acords i informació de la Junta de l’AMPA del març 2021

1.- Adhesió activa al programa Eixample Respira.

2.- Inici de formació en primers auxilis i reanimació cardiopulmonar a tots els alumnes de l’escola. Serà una prova pilot i en funció dels resultats, es replicarà anualment a tots els cursos.

3.- Convocatòria del concurs de disseny de la samarreta de regal de final d’etapa per als alumnes de 6è EP. Creació per part de l’AMPA dels dissenys de les dessuadores de 4rt ESO i 2on Batxillerat.

4.- Creació de Comissió de Comiat per als alumnes de 2on Batxillerat.

5.- Col·laboració amb finançament de les sortides escolars dels alumnes (5 € per alumne), per l’encariment de les excursions a causa de les mesures COVID del transport.

6.- Agraïment de la Fundació Pare Manel. S’han pogut entregar libres i joguines noves per Reis a més de 120 famílies, amb la campanya organitzada.

7.- D’ara endavant es traslladarà als delegats de curs un resum com aquest dels acords de cada  reunió de junta de l’AMPA, perquè es faci difusió a totes les famílies.