Tres anys de RCP a la nostra escola amb l’AMPA

El projecte RCP (Respiració Càrdio-Pulmonar) es consolida a l’escola Maristes La Immaculada en aquest tercer any d’implementació a les aules amb un objectiu clar: que cada vegada hi hagi més ciutadans al carrer que sàpiguen com actuar davant una aturada càrdio-respiratòria.

Aquest projecte està dirigit als alumnes de tots les etapes, educació infantil, Primària, ESO y Batxillerat per mostrar que fer en una situació com aquesta, adaptada al nivell dels alumnes, com les maniobres de RCP i en el cas dels més grans l’ús del DEA.

Aquest projecta va ser posat en marxa i està liderat per la Comissió de salut de l’AMPA, que, juntament amb la col·laboració de mares i pares voluntaris, ensenyen a les diverses aules de l’escola.

El Projecte RCP és un curs que combina la teoria amb la pràctica d’aquestes maniobres de RCP amb maniquins especials per aquesta activitat. A cada cicle s’amplia i es consolida el temari i s’incorporen més pràctiques i això suposa un incentiu pels alumnes.

És un projecte enriquidor tant per als alumnes, com per als mestres i els voluntaris que ha tingut una molt bona acollida i ressò de tal manera que altres escoles s’han interessat per conèixer de primera mà com s’ha implementat a la nostra escola i poder traslladar-ho al seu centre.

rcp a l'escola

El Projecte RCP és una de les activitats amb més impacte que està oferint l'AMPA actualment, que s'aplica a tots els estudiants donant una formació que pot salvar vides.